föreläsningar

Jag erbjuder föreläsningar inom mina specialområden mental träning / hundträning / tävlingslydnad / resurshundar .

Med anledning av bokutgivningen av "Starka tillsammans" prioriteras just nu denna föreläsning bland bokningsförfrågningarna.

En föreläsning kan kombineras med en kursdag, eller göras om till en workshop med mer utrymme för övningar och gemensamma diskussioner.

Längre ner på denna sida presenteras några färdiga koncept och det kan även vara möjligt att få skräddarsydda upplägg utifrån önskemål. 

För offert, kontakta mig med din förfrågan via jenny@lyckagard.se

Starka tillsammans

 Tävlingspsykologi / mental förberedelse för att trivas i tävlingssituationen

Vid sidan om poäng och meriter kan din hund vara en viktig och häftig källa för personlig utveckling.

  Föreläsningen bygger på boken med samma titel (utgiven januari 2017) och i innehållet ryms bland annat strategier för att stärka självförtroendet, hantering av prestationsångest, samt mental tuffhetsträning som du kan ha nytta av på fler områden  i livet.  Som en röd tråd ligger synen på sin hund som en medspelare som en god grund för att kunna skapa ett vinnande team.
 

Hund som resurs

Om konceptet "Resurshundförare" där lyckad matchning deltagare-medverkande hund prioriteras framför tidsmässiga och ekonomiska investeringar i en viss hundindivid.

Ett koncept som skiljer sig från andra hundprojekt inom skola/vård/omsorg och som främjar delaktighet och medbestämmande. Såväl ur ett säkerhetsmässigt- som ett ekonomiskt perspektiv finns det goda argument för att fokusera hundförarens kompetens och bemötande framför färdigheter hos en viss hundindivid.