Hund som resurs

En hund är en fantastisk förebild för att leva här och nu, med fokus på det du  kan påverka, samtidigt som den också kan göra dig sällskap när du vill utmanas utanför din komfortzon.

Från studiecirkeln "Härliga Hundar", som genomfördes på uppdrag av FUB & Studieförbundet Vuxenskolan.

Djur kan utgöra en spännande och mångfacetterad resurs för lärande, såväl hos individen som för samhället i stort. För oss som har egna husdjur finns det ett stort utbud av möjligheter för fördjupning och utveckling. Men för en del människor är möjligheterna att ha ett eget djur, eller umgås med djur, väldigt begränsade - ibland till och med obefintliga. Det kan till exempel handla om en person som bor på ett särskilt boende, till följd av ålder eller en funktionsnedsättning.  Samtidigt pekar aktuell forskning på att dessa grupper kan ha särskilt stor behållning av närheten till ett djur.

Utifrån ambitionen att fler människor ska få möjlighet att ta del av den livskvalitet som kan växa fram ur samspelet med  djur, engagerar jag mig kontinuerligt för fortsatt arbete inom detta spännande verksamhetsfält. 


Pågående uppdrag

 • Distansutbildningen "Arbete med hund" - där "hund som resurs" är en möjlig yrkesinriktning. Utbildningen drivs på uppdrag av Örkelljunga kommun. 2014 diplomerades landets första resurshundförare. För närmare beskrivning av utbildningen, klicka här
 • Boken "Starka möten" som tar form i samarbete med Aleskogens Hunddagis i Halmstad.


 Tidigare projekt/uppdrag inom detta område

 • 2013-2015 Hundassisterad coaching i samarbete med sjuksköterska Jeanette Hallman och Lotushallen.
 • 2014-2015 Leder distansutbildning "Arbete med hund"
 • 2013-2014 Arbetar fram konceptet för vuxenutbildningen "Arbete med hund" på uppdrag av Örkelljunga kommun.
 • Gästföreläsare för vårdhundsförare i Jönköpings kommun på temat "Tränarrollen som resurs" (2014)
 • 2010-2013 - universitetsadjunkt vid Malmö Högskola. Inom denna tjänst arbetade jag med kursutveckling och undervisning inom kurserna "Djur i vård och socialt arbete" samt "Användning av hund i vård och socialt arbete".
 • Gästföreläsare på Realgymnasiet i Lund på temat "Hund som resurs" (2013)
 • Undervisning och utvecklingsarbete inom Plönningegymnasiets hundinriktning. (2010 + 2012-2013)
 • Gästföreläsare på Halmstad Högskola på temat "Tränarrollen som resurs" (2009+2011)
 • "Projekt Pedadoggen" - min magisteruppsats i handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad (2009).
 • Studiecirklar på temat "Härliga hundar" för barn och vuxna med funktionsnedsättning.
 • Timvikariat på daglig verksamhet som driver hunddagis parallellt med studier i handikappvetenskap (2006-2009).

Tänk att få hålla något levande igen

- 70-årig man med förvärvad hjärnskada som tre år efter olyckan får hålla en nio veckor gammal valp i famnen. 

Projekt Pedadoggen

Magisteruppsats i handikappvetenskap, 2007-2009
Mitt syfte med "Projekt Pedadoggen" var att testa hundträning som en pedagogisk resurs i Daglig verksamhet. Undersökningen genomfördes tillsammans med en grupp i Halmstad kommun som driver ett hunddagis. Personerna som arbetar i denna grupp har intellektuella funktionsnedsättning och/eller autismliknande tillstånd. Hunddagiset är beläget på brukshundklubben i Halmstad och startades upp genom Camilla Svenäng, en god vän, instruktörskollega och träningskompis.

På deltagarnas initiativ gjorde vi en föreställning där träningsresultaten inom freestyle, preparatsök och vanlig sökträning visades upp.

 Ett stort tack till alla inblandade för möjligheten att få genomföra projektet tillsammans med er!

loading...

Bilder tagna under vår uppvisningsdag av fotograf Hans Norling