Starka tillsammans - kursen!

för dig som tävlar lydnad & brukslydnad

Denna kurs riktar sig till dig som vill arbeta med tävlingspsykologi i praktiken, med fokus på att såväl du som din hund ska ha goda förutsättningar att prestera och må bra samtidigt! 

Innehållet bygger på boken "Starka tillsammans - i träning, tävling och tanke". Innan kursen är det viktigt att du avsätter tid för att läsa boken och göra en del uppgifter. Dessa kommer sedan ligga till grund för vidare refkletioner kring den praktiska träning som vi genomför under kursdagarna.

Kursplats: Lotushallen, mellan Halmstad & Falkenberg (träningsyta ca 12 x 30 meter). 

Tisdagskurs med start i januari:
Tid: 16-20 samtliga tillfällen
3 tillfällen  I skrivande stund plats kvar!
Datum: 22/1, 19/2, 12/3 


Helgkurser:
Tid: 09:30-16, båda dagarna.
Alt 1: 17-18 november, 2018 Fullbokad!
Alt 2: 26-27 januari, 2019 Fullbokad, men det finns möjlighet att anmäla sig som reserv!
Alt 3: 9-10 mars, 2019 I skrivande stund 2 platser kvar!

Utöver angivna datum behöver du avsätta tid för inläsning av litteratur + genomförande av tillhörande uppgifter innan respektive kurstillfälle!

Förkunskaper: Du som förare ska ha tävlat tidigare i lydnad eller bruks och vara väl insatt i tävlingens upplägg. Den hund du deltar med i kursen behöver inte ha tävlat, men för att kursupplägget ska bli meningsfullt är det viktigt att ni är igång med  målinriktad träning med sikte på tävling.   I den praktiska träningen kommer vi arbeta med trivsel, motivation och koncentration under tävlingsmässiga program (uppvärmning + moment + transporter)  och ni behöver då ha några moment/övningar som ni kan "använda" och vidareutveckla i denna träning. En del av kurstiden kommer också användas för reflektioner och diskussioner utifrån boken.  (Om du är osäker på om kursen passar dig och din hund så skicka ett mail till jenny@lyckagard.se så tittar vi på det tillsammans!) 

Kursavgift: 2500:- (förskottsbetalning enligt anvisningar som du får i ditt PM i anslutning till att en plats bekräftas).

Antal deltagare per kurs: 6 st.

Kaffe/the och tilltugg finns på plats, men du tar med egen lunch (kyl och micro finns i hallen!) 

Om du inte har boken sedan tidigare, så kan du beställa den här 
De uppgifter du ska göra innan kursen får du tillgång till via mailen cirka en månad före kursstart.

kursanmälan

  • Ange ett nummer där du kan nås i anslutning till kursdagarna!

Bokningsvillkor
Anmälan till ett specifikt kursdatum är bindande.  Vid återbud till följd av skada/sjukdom återfås/avskrivs 80% av kursavgiften förutsatt att återbudet lämnas före kursstart, samt att giltigt läkar- eller veterinärintyg kan uppvisas. (Resterande del återbetalas inte oavsett skäl, då den täcker administrativa kostnader.) 
 Anmälan till eventuell reservplats är inte bindande. Om en plats blir ledig när du står på tur, så kontaktar jag dig och du kan då välja om du vill göra en bindande anmälan eller inte.
Enligt lagen om strikt hundägaransvar är du som ägare ytterst ansvarig för vilka situationer du försätter din hund i och det är därför av yttersta vikt att du inte deltar i övningar där du tror att din hund kan åsamka skada för sig själv eller andra.