Träningsfilosofi

Fredrik och I-or på lydnads-SM 2013, Falkenberg. Foto: Lotta Hägglund

Positivt fokus!
Den  grundläggande orsaken till mitt hundägande är en övertygelse om att mina hundar förgyller tillvaron och på samma sätt vill jag förgylla tillvaron för dem. Detta faktum är den huvudsakliga orsaken till min ambition att utöva rolig och lustfylld träning. Jag är dessutom övertygad om att faktorer som självförtroende, motivation och kreativitet utgör viktiga byggstenar för effektivt lärande hos såväl hundar som människor. Mitt mål är därför att tillämpa positiv förstärkning i så hög grad som möjligt – såväl i träningen med mina egna hundar, som i handledningen av mina kursdeltagare.

Effektiva belöningar
Belöning är något jag anser att man ska lägga stor vikt vid, eftersom detta är vårt grundläggande verktyg då vi arbetar ned positiv förstärkning. Lika självklart som att vi människor regelbundet får lön under vårt arbetsverksamma liv, lika självklart är det för mig att hunden ska bli belönad livet ut då den utför önskade beteenden. Vad som är belöning i en viss situation avgörs förstås av hunden. Utöver belöningens kvalitet kan vi också påverka effektiviteten genom timing och placering. För att skapa förväntan i tävlingssituationen är det dessutom av stor betydelse att vi vänjer hunden att orka vänta på - och arbeta länge för - en slutbelöning. En god grundregel är att låta belönignen ta minst lika lång tid som det utförda arbetet - då ökar förutsättningarna för att skapa en riktigt go känsla i träningen!

Mitt ansvar
Om hunden inte gör som jag önskar, så har den med all sannolikhet fått en för svår uppgift där och då. Orsaken kan vara att jag inte har lyckats motivera hunden tillräckligt eller att jag på något sätt har varit otydlig i min träning. Det är lätt hänt att känna irritation och frustration i ett sånt läge, men det är förstås mer konstruktivt och framförallt mer rättvist att jag som förare analyserar mina egna prestationer - det är jag som lägger upp träningen och avgör vilka situationer min hund försätts och det är upp till mig att förbereda hunden för att klara uppgiften.

 Ibland kan förklaringen till att träningen inte lyckas vara att hunden mår dåligt, psykiskt eller fysiskt. Eftersom hundarna inte kan berätta för oss att de har ont i en tand, ont i ryggen eller feber, så är det oerhört viktigt att vi är observanta på deras hälsotillstånd. En hund som har mycket rädslor och/eller aggressivitet har inte själv valt dessa egenskaper. I vissa lägen är det väldigt svårt att vara en "duktig och rättvis hundtränare". Det är helt ok att det blir fel ibland, men det är viktigt att inte hunden behandlas illa och orättvist för något den inte själv har förmåga att påverka.

När något går åt skogen i medveten träning eller i vardagssituationer försöker jag tänka "Nu blev det för svårt". Dessa ord hjälper mig att bibehålla mitt lugn och att tänka konstruktivt kring hur jag kan hjälpa min hund att göra rätt, istället för att låta min besvikelse drabba min träning och relation till min bästa vän.

Individanpassad coachning - såväl för hund som för förare
Liksom vikten av att anpassa träningen efter hundens individuella behov och förutsättningar, är det viktigt att också beakta individen i hundägaren. En del är inbitna tävlingsmänniskor och siktar på höga meriter, medan andra finner motivation till träning i hundens aktiveringsbehov.  Själv älskar jag att tävla, men tillhör den kategorin som finner den huvudsakliga drivkraften i mitt individuella lärande. Framgångsrika tävlingar ser jag som en bonus och ett välkommet kvitto på effetiviteten i den träning som bygger på mina kunskaper och färdigheter.

Ytterligare en viktig orsak till individanpassad coachning är att våra förutsättningar ser så oerhört olika ut. Förutom motivation och praktiska förutsättningar, har vi också väldigt olika förutsättningar i vårt hundmaterial.

Jag följer inte trenden att vara petnoga med grundträning och detaljer, utan prioriterar att coacha varje enskild tränare att köra sitt race, utifrån sin egen ambitionsnivå och utifrån sina förutsättningar - då blir det roligt att träna hund!