Utbildning

Akademisk utbildning

Fil.mag. i handikappvetenskap
Fil.kand. i pedagogik


Min akademiska utbildning motsvarar 300 högskolepoäng och fem års helstidsstudier.

Handikappvetenskap (90 hp)
Handikappvetenskap (1-30)
Handikappvetenskaplig teori
Aktuell handikappforskning
Vetenskapliga metoder med inriktning på handikapp
Specialpedagogik
D-uppsats: "Projekt Pedadoggen - Hunden som pedagogisk resurs i Daglig verksamhet"

Pedagogik (90 hp)
Pedagogiskt förändringsarbete
C-uppsats: "Kompetensutnyttjande - en nyckel till att öka det ideella engagemanget i en brukshundklubb?"

Psykologi  (60 hp)
Idrottspsykologi
Arbetspsykologi
Psykosocial arbetsmiljö och konflikthantering
Utvecklingspsykologi med genusperspektiv
Positiv psykologi - friskfaktorer och livskvalitet
Socialpsykologi - inriktning idrott

Socialt arbete (30 hp)
Djurs medverkan i vård och socialt arbete
Implementering av djurs medverkan i vård och socialt arbete

Ekonomi (22,5 hp)
Marknadsföring
Organisation
Entreprenörskap

 Retorik (7,5 hp)

 

Övrigt inom hund

  • IAHIOS världskonfersens "People and animals - for life", 1-4 juli, 2010
  • Canis 1-åriga klicker-tränarutbildning, 2008
  • International Working Dogs Convention, Royal Canin, Frankrike, 9-11 oktober, 2013
  • Diverse föreläsningar, kurser och seminarium med kända hundtränare och forskare såsom Kenth Svartberg, Kerstin Malm, Lars Fält, Per Jensen, Bobby Dalziel, Niina Svartberg, Maria Brandel, Heidi Billkvam, Derek Scrimgeour, m.fl.

Inom SBK

  • Assisterande landslagscoach i tävlingslydnad sedan 2016.
  • Domare i tävlingslydnad 1-Elit sedan 2007.
  • Domare på lydnads-SM 2014, samt Nordiska mäster-skapen 2015.  

Eget tävlande

  • Har kvalat in två hundar till lydnads-SM (2005 + 2013.)
  • Vi har totalt haft sex hundar - av fem olika raser - varav fem har tävlats upp till elitlydnad. (Den sjätte blev bara 2 år och tävlades aldrig).
  • Cert i elit spår


Läs mer om våra hundar här