föreläsningar

Jag erbjuder föreläsningar inom mina specialområden mental träning / hundträning / tävlingslydnad / resurshundar .

Med anledning av bokutgivningen av "Starka tillsammans" prioriteras just nu denna föreläsning bland bokningsförfrågningarna.

En föreläsning kan kombineras med en kursdag, eller göras om till en workshop med mer utrymme för övningar och gemensamma diskussioner.

Välkommen med din förfrågan via jenny@lyckagard.se

För prislista och bokningsvillkor, se denna fil:

Starka tillsammans

 - i träning, tävling & tanke. 

Föreläsningen bygger på boken med samma titel (utgiven 2017) och handlar om tävlingspsykologi / mental förberedelse för att trivas i tävlingssituationen. 

Synen på hunden som en medspelare går som en röd tråd genom föreläsningens olika delar, som bland annat innefattar strategier för att stärka sitt självförtroende, vikten av att hitta meningsfulla mål, samt hantering av prestationsångest och andra negativa tankar.  Genom att arbeta med dessa delar i din hundträning så kan du hitta och utveckla styrkor som du får nytta av i andra delar av livet. 

Hund som resurs

Om konceptet "Resurshundförare" där lyckad matchning deltagare-medverkande hund prioriteras, framför tidsmässiga och ekonomiska investeringar i en viss hundindivid.

Ett koncept som skiljer sig från andra hundprojekt inom skola/vård/omsorg och som främjar delaktighet och medbestämmande. Såväl ur ett säkerhetsmässigt- som ett ekonomiskt perspektiv finns det goda argument för att fokusera hundförarens kompetens och bemötande framför färdigheter hos en viss hundindivid.

Föreläsningen skräddarsys utifrån målgrupp.