Vid köp av två böcker* bjuder vi just nu på fraktkostnaden (värde 79:-). 

*Erbjudandet innefattar även boken "Starka tillsammans - i träning, tävling & tanke". 

För mer info & ev beställning - klicka här

 

Hund som resurs

Djur kan utgöra en spännande och mångfacetterad resurs för lärande, såväl hos individen som för samhället i stort. För oss som har egna husdjur finns det ett stort utbud av möjligheter för fördjupning och utveckling. Men för en del människor är möjligheterna att ha ett eget djur, eller umgås med djur, väldigt begränsade - ibland till och med obefintliga. Det kan till exempel handla om en person som bor på ett särskilt boende, till följd av ålder eller en funktionsnedsättning.  Samtidigt pekar aktuell forskning på att dessa grupper kan ha särskilt stor behållning av närheten till ett djur.

Utifrån ambitionen att fler människor ska få möjlighet att ta del av den livskvalitet som kan växa fram ur samspelet med  djur, engagerar jag mig kontinuerligt för fortsatt arbete inom detta spännande verksamhetsfält. 

Tänk att få hålla något levande igen

- 70-årig man med förvärvad hjärnskada som tre år efter olyckan får hålla en nio veckor gammal valp i famnen. 

Tidigare uppdrag inom detta område

 • 2014-2018 Utbildning av resushundförare inom vuxenutubildningen "Arbete med hund", Örkelljunga kommun.
 • 2013-2015 Hundassisterad coaching i samarbete med Lotushallen.
 • 2013-2014 Arbetar fram konceptet för vuxenutbildningen "Arbete med hund" på uppdrag av Örkelljunga kommun.
 • Gästföreläsare för vårdhundsförare i Jönköpings kommun på temat "Tränarrollen som resurs" (2014)
 • 2010-2013 - universitetsadjunkt vid Malmö Högskola. Inom denna tjänst arbetade jag med kursutveckling och undervisning inom kurserna "Djur i vård och socialt arbete" samt "Användning av hund i vård och socialt arbete".
 • Gästföreläsare på Realgymnasiet i Lund på temat "Hund som resurs" (2013)
 • Undervisning och utvecklingsarbete inom Plönningegymnasiets hundinriktning. (2010 + 2012-2013)
 • Gästföreläsare på Halmstad Högskola på temat "Tränarrollen som resurs" (2009+2011)
 • "Projekt Pedadoggen" - min magisteruppsats i handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad (2009).
 • Studiecirklar på temat "Härliga hundar" för barn och vuxna med funktionsnedsättning.
 • Timvikariat på daglig verksamhet som driver hunddagis parallellt med studier i handikappvetenskap (2006-2009).

En hund är en fantastisk förebild för att leva här och nu, med fokus på det du  kan påverka, samtidigt som den också kan göra dig sällskap när du vill utmanas utanför din komfortzon.

Projekt Pedadoggen

Magisteruppsats i handikappvetenskap, 2007-2009
Mitt syfte med "Projekt Pedadoggen" var att testa hundträning som en pedagogisk resurs i Daglig verksamhet. Undersökningen genomfördes tillsammans med en grupp i Halmstad kommun som driver ett hunddagis. Personerna som arbetar i denna grupp har en intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismliknande tillstånd. Hunddagiset är beläget på brukshundklubben i Halmstad och startades upp genom Camilla Svenäng, en god vän, instruktörskollega och träningskompis.

På deltagarnas initiativ gjorde vi en föreställning där träningsresultaten inom freestyle, preparatsök och vanlig sökträning visades upp.

 Ett stort tack till alla inblandade för möjligheten att få genomföra projektet tillsammans med er!

loading...

Bilder tagna under vår uppvisningsdag av fotograf Hans Norling