arbete med hund

Under 2014-2018 hade jag förmånen att driva yrkesutbildningen "Arbete med hund", på uppdrag av Örkelljunga Kommun. Utbildningen var CSN-berättigad och öppen från sökande från hela landet. Eleverna fanns i åldersspannet 19-64 och flera olika yrkesgrupper var representerade, vilket gav en spännande dynamik och stor kunskapsspridning inom varje klass. 

Utbildningen gick på halvfart under ett års tid. Under denna period hade vi 8-10 träffdagar på hundenheten i Örkelljunga och resterande del av studierna bedrevs på distans. Eleverna hade möjlighet att läsa två olika yrkesspår; instruktör/träningscoach, samt resurshundförare (ett eget framarbetat koncept som du kan läsa mer om här

De elever som examinerats till resurshundförare har läst följande kurser (Skolverkets studieplaner, motsvarande gymnasial nivå):

  • Träning av hund*, 100 poäng
  • Pedagogik, 100 poäng
  • Mental träning, 100 poäng
  • Vård och omsorg, 100 poäng
  • Entreprenörskap (valbar), 100 poäng


*Innehållande tränarutbildningar i klickerträning och nose work. 

För att komma i kontakt med någon av våra resurshundförare, klicka här 

Medverkande lärare var hundfysioterapeut Eleonor Mohlin, som undervisade i friskvård för hund, gymnasielärare Sara Andersson som undervisade i nose work, samt sjuksköterska Jeanette Hallman som undervisade i vård & omsorg, samt nose work. 

Min egen utbildning och bakgrund finns närmare beskriven här

 

Framtiden

Örkelljunga kommun har beslutat att inte starta nya klasser inom hundrelaterade utbildningar inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen från och med höstterminen 2018. Vår femte och pågående klass av  "Arbete med hund" blir därför sista gänget ut i kommunens regi.

Min ambition och förhoppning är att hitta nya former för att utbilda resurshundförare. Även fortsatt instruktörsutbildning lockar - men där finns redan många bra utbildningar på marknaden. Konceptet Resurshundförare är unikt och behoven stora. Eftersom utbildningen riktar sig till den som vill arbeta med människor med särskilda behov, så känns det extra angeläget att hitta en utbildningsform där platserna kan tillsättas utifrån genuint intresse och lämplig kompetens, framför ekonomiska medel.

Om du har förslag eller idéer kring framtida upplägg får du gärna kontakta mig på jenny@lyckagard.se