DISTANSKURSER

Låt 2020 bli ett år av positiv förändring!

  • Har du påbörjat x antal planeringar och träningsdagböcker utan att få njuta av skörden?
  • Känner du att du har stagnerat lite i din träning, så att du behöver hjälp för att komma framåt?
  • Händer det ofta saker som gör att du inte genomför det som du hade tänkt och som du så gärna ville?
  • Behöver du inspiration och mod för att våga satsa på nytt? 
  • Vill du ge dig själv chansen att skapa nya strategier för att må och fungera bättre i träning och/eller tävling?

I så fall kan månadskurserna inom Starkare tillsammans-konceptet vara något för dig. Varje kurs har ett eget tema och upplägget integreras i din vardag, eftersom det är där du behöver göra det stora jobbet med att hantera vanor, tankar och känslor. Det huvudsakliga kursmaterialet består av boken Starka tillsammans + det som pågår i din hjärna just nu. Övningarna vi arbetar med består av en blandning av övningar från boken + nyproducerat material. Kurserna kan läsas helt fristående från varandra, så du väljer själv i vilken ände du vill börja.

Om inget annat anges i kursbeskrivningen är kurserna öppna för tävlande från alla grenar, men min praktiska expertis är avgränsad till lydnad & brukslydnad.   Våra egna hundar har även tränats i nose work, spår, vallning och - sedan en liten tid tillbaka - heelwork to music. Jag har några gånger haft äran att coacha agilityförare i mental träning inför mästerskap. 
 

KursAlternativ

Ge dig själv chansen  Fullbokad i januari. Nästa start planeras till februari!
En kurs för dig som vill ha hjälp att skapa struktur och goda träningsvanor kring din hundträning. I denna modul arbetar vi särskilt med att hitta sin egen grej, motiverande målsättningsarbete och energigivande självdisciplin. Upplägget passar både dig som befinner dig mitt i tävlingskarriären, liksom dig som vill komma igång tillsammans med en ny hund.
 
Tävla på bästa tass  Startar i februari!
Ett upplägg för dig som vill känna dig mer trygg och självsäker i tävlingssituationen, tillsammans med din hund. Detta upplägg rekommenderas inför eller i direkt anslutning till en planerad tävlingsstart, men det kan också användas för en träningstävling.   Dina uppgifter kommer handla om hur du tar hand om dig själv och din hund inför, under och efter tävlingsdagen. 

Andra chansen Fullbokad i januari. Nästa start planeras till februari.
För dig som behöver skapa mod och tilltro inför en nysatsning – på dig själv, på din hund, i en viss tävlingsgren eller mot en specifik målsättning. Detta är alltså en kurs för dig som tidigare kört fast i din träning eller ditt satsande och nu vill ge det hela en ny chans. I denna modul arbetar vi särskilt med motivation, självförtroende och kreativitet.
 
Starka tillsammans – fortsättning Första omgången planeras till februari.
För dig som deltagit i den fysiska kursen Starka tillsammans och som vill fortsätta med liknande upplägg på distans.  Du filmar själv dina träningspass (på samma sätt som i kursen) och får  feedback på ert utförande (du väljer själv om du vill redovisa med filmklipp eller beskriva i ord). I denna grupp kommer också alla deltagare få chans att bidra med egna diskussionsfrågor. 

Yes-lydnad, momentteknik 1, ev. 2 platser kvar till januari-kursen.
För dig som är igång med träning inom lydnad eller brukslydnad och vill ha hjälp med specifika moment. Du skickar själv in din fråga/problembeskrivning  - gärna kompletterad med film - och jag återkopplar med mina tankar. Teoretiskt arbetar vi särskilt med träningsfilosofi och vår syn på hunden som medspelare. (Observera att kursen inte innehåller instruktioner för momentintroduktion utan coachingen baseras på den träning du själv är igång med.). Ev filmmaterial ska laddas upp på nätet - t.ex. i vår Facebook-grupp eller på Youtube. Teknisk support kring detta ryms inte i kursupplägget - där använder vi istället tiden till hundträningen! :-) 

Kursernas Omfattning och upplägg

Respektive kurs pågår under fyra veckor och trivs du bra med upplägget kan du välja att stanna kvar i kursen ytterligare en månad, gå någon av de andra kurserna, eller gå om samma kurs vid ett senare tillfälle.
Varje vecka får du två övningar som du ska genomföra praktiskt och redovisa skriftligt (du behöver inte gilla att skriva för att delta - du väljer helt själv om du vill skriva kortfattat i punktform, eller om du vill skriva lite mer. Kompletterande filmklipp går också bra!) Jag återkopplar på inlämnade uppgifter minst en gång per vecka. 

Räkna med att totalt kunna avsätta minst två timmar per vecka (den praktiska träningstiden med din hund inkluderad) - och gärna mer!

Planerade kursstarter, våren 2020
23/1
20/2
19/3
16/4
 
En förutsättning för kursstart är att där inkommit minst fyra anmälningar till ett specifikt tema och datum. Du får besked om detta senast två veckor innan startdatum. Max antal deltagare per grupp är 7. 

 Om konceptet faller väl ut planeras nya kursstarter från september och framåt - och fler teman kan då tillkomma. Under sommarmånaderna är det uppehåll eftersom jag då arbetar heltid med mina läger.

Du behöver
För att delta i dessa kurser behöver du tillgång en mail och ett Facebook-konto*, samt boken Starka tillsammans. För den som vill finns det möjlighet att redovisa en del uppgifter genom egna filmklipp, men detta är inte ett krav på något sätt.  Om du väljer att redovisa via film så är det viktigt att du gör den tillgänglig online - t.ex. direkt i Facebook-gruppen eller via länk till Youtube. (På Youtube kan du välja inställningar som gör att inte någon utomstående kan se filmen). 

*För dig som inte vill vara med i en Facebookgrupp finns möjlighet att till en extra kostnad á 200:- genomföra kursen helt och hållet via mail. Du kommer då inte ha möjlighet för utbyte med kurskamrater, utan studerar enskilt. Denna variant kan även lösas med Facebook-upplägg genom att vi har en grupp för bara oss två.
 
Bokrabatt
I samband med att en kursplats bekräftas bjuder jag på fraktavgiften vid eventuell bokbeställning här från lyckagård.se  Om du har Starka tillsammans sedan tidigare kan du välja att nyttja din rabatt vid köp av min nyutgivna bok ”Starka möten – hundar för hälsa och livsglädje”.

Kostnad
750:-/kurs
950:- om du väljer enskild coaching 
 

Anmälan

OBS! Om du avser anmäla dig till flera kurser, så behöver du fylla i formuläret på nytt.

Om formuläret inte godtar din mailadress så ange istället adressen jenny@lyckagard.se och skriv din egen adress i fältet "Ev övrigt meddelande" längre ner. 

Efter skickad anmälan

Inskickad anmälan bekräftas med ett autosvar till din mail. Tänk på att även hålla utkik i skärppost-mappen. Om du inte får någon bekräftelse inom ett dygn, skicka ett mail till mig via jenny@lyckagard.se 

Om formuläret inte godtar din mailadress så ange istället adressen jenny@lyckagard.se och skriv din egen adress i fältet "Ev övrigt meddelande" längre ner. 

Senast två veckor före aktuellt kursdatum får du via mailen besked om ifall kursen blir av (beroende på antal anmälningar). I samband med detta får du också information om hur du betalar kursavgiften och sista betalningsdatum kommer ligga några dagar före kursstart. Skulle din önskade kurs inte bli av så får du självklart möjlighet att anmäla till nästkommande kursstart. 

Bokningsvillkor

Anmälan till ett specifikt kursdatum är bindande. Deltagaravgiften betalas enligt den instruktion du får via mail, tillsammans med bekräftelse på att en plats är reserverad enligt dina önskemål.  Vid återbud till följd av skada/sjukdom återfås 80% av kursavgiften förutsatt att återbudet lämnas före kursstart, samt att giltigt läkar- eller veterinärintyg kan uppvisas. 

Kursen blir av förutsatt att ett visst antal deltagare anmäler sig till aktuellt datum. 

 

Klicka på bilden för mer info om respektive bok, samt eventuell beställning!