Så började det

Redan som barn drömde jag om att ha "något eget" - gärna med koppling till hundar.. Jag minns ett tillfälle då jag kalkylerade tillsammans med min Farfar och Farmor om ett hunddagis skulle kunna gå runt. Då levde jag fortfarande i den goda illussionen att min lön skulle vara enda utposten, vilket gjorde Farfar lite skeptisk. I unga år lockades jag också av butiksarbete vilket tog sin början i Mormors lekstuga där jag i väldigt unga år och tillsammans med barndomsvännen Johanna, skapade "Stug-Ida" -  blomsteraffär och loppis. En sommar lyckades vi samla in 1500 till välgörenhet. Jag minns att jag var  stolt!

Många helger och lov tillbringades hos mina morföräldrar och genom deras strävhåriga tax Bamse växte också mitt stora hundintresse fram.  Efter många försök, förmodligen sedan jag lärde mig prata, hade jag vid 8 års ålder lyckats övertala mina föräldrar till en egen hund. Keeshondvalpen Kajsa blev en del av familjen och vi hade turen att få en mycket seriös och stöttande uppfödare på köpet, genom Lisbeth Arvidsson på Teutons kennel.  Genom  Kajsa väcktes intresset för kurser, träning och tävling. Våra första kurser gick vi för Carina Romland i Göteborg - hon förstod att mitt intresse var på riktigt och skickade tidigt hem pappa från kursen så att jag och Kajsa kunde träna i lugn och ro:-)

Under åren har många olika personer i hunderiet betytt väldigt mycket på olika sätt. Genom Gunnel Wahlén på brukshundklubben i Halmstad fick jag tillfälle att under min gymnasietid prova på instruktörsrollen. Jag upptäckte då hur bra jag trivdes med att planera och hålla kurser för hundägare. Samtidigt växte det även fram ett intresse för hundar som på olika sätt utgör resurser för människor. Detta ledde in mig på högskolestudier inom handikappvetenskap, där jag inriktade allt valbart innehåll på detta område.

Parellellt med studierna arbetade jag i butik, vilket väckte intresse för studier inom arbetspsykologi och ekonomi. Ju mer jag studerade och ju mer jag arbetade - desto mer sugen blev jag på att starta  eget. Jag läster flera olika ämnen som på olika vis hade koppling till min företagsidé. En mer detaljerad beskrivning av min utbildning finner du här
 
Våren 2008 startade jag min firma. I samma veva fick jag vetskap om en spännande kurs som skulle starta på högskolan i Malmö: "Djurs medverkan i vård och socialt arbete". Detta kändes verkligen som "pricken över i" i mitt utbildningspaket och studiemotivationen växte sig starkare än någonsin.

Jag beslöt mig för att hoppa på det tåget och fick nöja mig med att försöka hinna med företaget så gott det gick vid sidan om studierna, vilka under denna period bedrevs på heltid.  Det blev stundtals väldigt intensivt men jag är oerhört glad över att jag läste denna kurs.  Vid studiernas slut blev jag  "headhuntad" att tillsammans med en annan studiekamrat att utveckla och driva kursen "Användning av hund i vård och socialt arbete". Ett fantastiskt roligt uppdrag som har skapat många spännande och givande möten och som fick en givande fortsättning inom fältet.
 
Företaget är med andra ord ett resultat av drömmar och framgångar, men även av besvikelser och bakslag som jag har stött på under resans gång. När jag ser tillbaka på den väg jag som har vandrat, fram hit där jag står nu, är det häftigt att se hur allt hänger ihop på ett eller annat vis. Jag är oerhört tacksam för alla er som på olika sätt har utgjort en del i detta pussel; familj,  lärare, goda vänner, kollegor, kursdeltagare, instruktörer, förebilder, klubbkompisar, och många, många fler.

Jag har förmånen att ha människor nära mig som har peppat mig att tro på min förmåga och göra det jag drömmer om. De egna hundarna har alltid varit viktiga källor för kunskapsutveckling och inspiration och alla bidrar de på olika sätt till vad mitt företag är och kommer att bli.

Min första hundvän - taxen Bamse.
Min första egna hund - Kajsa.
Projekt Pedadoggen. Bild: Hans Norling


Ungefär samtidigt som jag påbörjade magisterprogrammet i handikappveten-skap fick jag  möjlighet att vik-ariera i en Daglig verksamhet som skulle starta upp och driva ett hunddagis. Personerna i gruppen hade olika funktions-nedsättningar och lärde mig massor om hund som resurs. De ställde dessutom upp i mitt projekt "Pedadoggen" som utgjorde min magisteruppsats. Närmare presentation av projektet här