Träningsfilosofi

Fredrik och I-or på lydnads-SM 2013, Falkenberg. Foto: Lotta Hägglund


Den  grundläggande orsaken till mitt hundägande är en övertygelse om att mina hundar förgyller tillvaron och på samma sätt vill jag förgylla tillvaron för dem. Detta faktum är den huvudsakliga orsaken till min ambition att utöva rolig och lustfylld träning. Jag är dessutom övertygad om att faktorer som självförtroende, motivation och kreativitet utgör viktiga byggstenar för effektivt lärande hos såväl hundar som människor. Mitt mål är därför att tillämpa positiv förstärkning i så hög grad som möjligt, såväl i träningen med mina egna hundar, som i handledningen av mina kursdeltagare.

Tävlingsinriktad träning lägger jag upp som en lek från början till slut. En av mina övertygelser är att ju roligare förare och hund har tillsammans i själva uppgiften; desto enklare blir det att träna och tävla tillsammans.  Jag följer inte trenden att vara petnoga med grundträning och detaljer, utan prioriterar att coacha varje enskild tränare att köra sitt race, utifrån sin egen ambitionsnivå och utifrån sina förutsättningar - då blir det roligt att träna hund!