Utbildning

Akademisk utbildning

Fil.mag. i handikappvetenskap
Fil.kand. i pedagogik


Min akademiska utbildning motsvarar 300 högskolepoäng och fem års helstidsstudier.

Handikappvetenskap (90 hp)
Handikappvetenskap (1-30)
Handikappvetenskaplig teori
Aktuell handikappforskning
Vetenskapliga metoder med inriktning på handikapp
Specialpedagogik
D-uppsats: "Projekt Pedadoggen - Hunden som pedagogisk resurs i Daglig verksamhet"

Pedagogik (90 hp)
Pedagogiskt förändringsarbete
C-uppsats: "Kompetensutnyttjande - en nyckel till att öka det ideella engagemanget i en brukshundklubb?"

Psykologi  (60 hp)
Idrottspsykologi
Arbetspsykologi
Psykosocial arbetsmiljö och konflikthantering
Utvecklingspsykologi med genusperspektiv
Positiv psykologi - friskfaktorer och livskvalitet
Socialpsykologi - inriktning idrott

Socialt arbete (30 hp)
Djurs medverkan i vård och socialt arbete
Implementering av djurs medverkan i vård och socialt arbete

Ekonomi (22,5 hp)
Marknadsföring
Organisation
Entreprenörskap

 Retorik (7,5 hp)

 

Övrigt inom hund

 • IAHIOS världskonfersens "People and animals - for life", 1-4 juli, 2010
 • Canis 1-åriga klicker-tränarutbildning, 2008
 • International Working Dogs Convention, Royal Canin, Frankrike, 9-11 oktober, 2013
 • Diverse föreläsningar, kurser och seminarium med kända hundtränare och forskare såsom Kenth Svartberg, Kerstin Malm, Lars Fält, Per Jensen, Bobby Dalziel, Niina Svartberg, Maria Brandel, Heidi Billkvam, Derek Scrimgeour, m.fl.
 • Här finns en sammanställning av en del uppdrag jag själv haft som föreläsare och träningscoach. 

Inom SBK

 • Aktiv i SBK Halland tävlingssektor sedan några år tillbaka.
 • Assisterande landslagscoach i tävlingslydnad 2016-2017.
 • Domare på lydnads-SM 2014, samt Nordiska mäster-skapen 2015.  
 • Domare i tävlingslydnad 1-Elit sedan 2007.

Eget tävlande

 • Har kvalat in tre hundar till fyra lydnads-SM (2005 + 2013 + 2017 och 2018).
 • Vi har totalt haft sex hundar - av fem olika raser - varav fem har tävlats upp till elitlydnad och tre till SM. (Den sjätte blev bara 2 år och tävlades aldrig).
 • Cert i elit spår


Läs mer om våra hundar här